Tourism Data System una eina de coneixement clau pels allotjaments turístics.

TDS Tourism Data System

El Consorci de promoció turística del Penedès conjuntament amb Diputació de Barcelona i EURECAT han realitzat una sessió formativa sobre la plataforma Tourism Data System - TDS - enfocada als allotjaments del territori per poder conèixer i treure’n el màxim de benefici.

La sessió ha assolit  els tres objectius mercats que eren donar a conèixer i sensibilitzar als gestors dels allotjaments i de les destinacions sobre l’eina, conèixer l’estat de situació del TDS a l’Alt Penedès i fer un recordatori de les utilitats de l’eina com a servei tant per alss gestors de destinacions turístiques com per establiments d’allotjaments.

Aquesta plataforma electrònica de gestió de dades d'ocupació és gratuïta per l’usuari i en poden fer ús tots aquells allotjaments donats d’alta com a hotel, apartament, habitatge d’ús turístic, alberg, allotjament rural ubicat al territori i sense necessitat de formar part de cap associació o club de producte.

En la sessió s’ha posat l’accent en alguns dels beneficis de la plataforma com per exemple el fet que l’allotjament pugui gestionar-se i analitzar l'evolució de la seva activitat i comparar-la amb els globals de la destinació, la tipologia d'allotjament i amb la d'altres marques turístiques que es seleccionin. Per exemple, es poden fer càlculs de mercats emissors, estades mitjanes, possibilitat d’inversions noves, previsió i fluctuacions de preus, optimitzar campanyes de màrqueting o comercialització, etc.  

Aquells establiments que es vulguin donar d’alta gratuïtament ho poden fer a través dels següents enllaços:

TDS - Província Barcelona 

TDS - Província Tarragona   

Actualment, el TDS ha agafat una dimensió d’àmbit autonòmic i totes les demarcacions catalanes n’estan fent ús, tant per a la gestió empresarial per part dels establiments que hi formen part com per a l’acció en el territori per part de les institucions gestores de les destinacions; un exemple clar de col·laboració público-privada.

En l'actualitat, el projecte TDS ha rebut una forta empenta amb la implicació de la Direcció General de Turisme (DGT), fet que comporta, per una banda, el desenvolupament tècnic de l’eina (a finals de 2021 es posarà en marxa el TDS 2+) i, per l’altra, una major repercussió de la seva rellevància i possibilitats de futur fins al punt que es parla que el TDS ha de convertir-se amb una de les referències del Sistema d’Intel·ligència Turística de Catalunya o de l’estadística oficial del turisme de Catalunya.
 

Si ets un allotjament turístic i vols ampliar la informació ho pots fer contactant amb nosaltres al info@penedesturime.cat i t’informarem amb més detall. 

 

Subscriu-te al nostre butlletí
Vols estar al dia sobre esdeveniments, activitats i propostes que es duen a terme al Penedès?